bncon
bncon2
Bootstrap Slider

ĐỒNG KHÁNH Báo giá BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Báo giá xây nhà trọn gói  là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án. Báo giá xây nhà  bao gồm các chi phí được tính theo các dự toán phí xây dựng công trình, hạng mục công trình gồm:

1. Chi phí xây dựng

2. Chi phí thiết bị

3. Các chi phí khác được tính trong dự toán xd công trình và chi phí dự phòng,

4. Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án.

xay nha tron goi

Giá trị công tác xây dựng, lắp đặt cấu kiện, lắp đặt thiết bị công nghệ (chi phí xây lắp)
Bao gồm:
- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;
- Chi phí san lắp mặt bằng xây dựng;
- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...) nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành (nếu có);
- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình;
- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt);
- Chi phí lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có);

 

Cam kết không phát sinh, không bán thầu, thi công đúng tiến độ và chủng loại vật tư.

Liên hệ Mr Khánh: 0908 327 229